Tovarășul Kim Jong Il – un mare luptător pentru pace și socialism și un simbol al Revoluției Coreene

În acest an, pe 17 decembrie, se împlinesc 7 ani de când un Mare Luptător pentru cauza socialismului și comunismului ne-a părăsit, plecarea sa din această lume provocând tristețe în sufletele tuturor oamenilor progresiști de pe întreaga planetă. Este vorba despre nimeni altcineva decât tovarășul Kim Jong Il, conducătorul suprem al Măreței Republici Populare Democrate Coreene în perioada 1994-2011, Secretarul General al Partidului Muncii din Coreea din 1997 până în 2011 și, apoi, Secretarul General Etern al Partidului Muncii din Coreea, din aprilie 2012. Tovarășul Kim Jong Il este omul care a continuat munca plină de devotament și dragoste față de Patrie a tovarășului Kim Ir Sen, ducând mai departe procesul socialist și dezvoltând Măreața Idee Juche, întemeiată de tovarășul Kim Ir Sen. El a scris numeroase cărți și articole în care a prezentat esența Ideii Juche. Potrivit acestei ideologii, masele populare reprezintă stăpânele Revoluției, ele având forța de a construi socialismul și comunismul. De asemenea, tovarășul Kim Jong Il a introdus concepția Songun ca idee călăuzitoare a Partidului Muncii și a guvernului revoluționar. Politica Songun pornește de la ideea că Armata Populară are un rol fundamental în mersul înainte al Revoluției Coreene și în construcția socialistă a Patriei, motiv pentru care trebuie acordată o deosebită atenție chestiunilor militare. Astfel, tovarășul Kim Jong Il a întărit Armata Populară Coreeană și a realizat primul test nuclear în 2006, băgând groaza în imperialiștii americani. Tovarășul Kim Jong Il a continuat lupta tovarășului Kim Ir Sen pentru Reunificarea Patriei, făcând pași importanți în acest sens. Sub conducerea tovarășului Kim Jong Il au avut loc primele două summituri Nord-Sud, în 2000 și, respectiv, în 2007, el considerând Reunificarea Peninsulei o prioritate pentru politica RPDC.

Am încercat să realizez o schiță a marilor acțiuni progresiste și patriotice ale tovarășului Kim Jong Il. Acum voi începe prezentarea detaliată a vieții și activității sale revoluționare.

Copilăria și adolescența

Tovarășul Kim Jong Il s-a născut la data de 16 februarie 1942 în tabăra secretă de pe muntele Paektu, în nordul Peninsulei Coreene, mai precis în provincia Ryanggang. Tatăl său, tovarășul Kim Ir Sen, conducea în acele vremuri lupta poporului coreean pentru Eliberarea de sub jugul imperialismului japonez, iar mama sa, tovarășa Kim Jong Suk, era o luptătoare neînfricată și devotată în Armata Populară Antijaponeză de Gherilă din nordul Coreei, dedicându-și viața acestei cauze patriotice și rămânând până la moarte alături de tovarășul Kim Ir Sen. Părinții săi i-au inspirat încă de mic sentimentul de dragoste față de patrie și socialism și de repulsie față de imperialism și față de clasele exploatatoare. În perioada copilăriei a putut observa eforturile depuse de tatăl său pentru restaurarea Patriei și, apoi, pentru implementarea măsurilor democratice anti-feudale și anti-imperialiste din anii 1945-1950.

Studiile primare le începe în anul 1950, anul trist în care imperialiștii americani împreună cu lacheii lor din sudul Peninsulei dezlănțuie războiul criminal căruia îi vor cădea victime peste 1 milion de civili coreeni. În timpul în care a fost elev la Școala Primară nr. 4 din Phenian, tovarășul Kim Jong Il a creat un grup pentru studierea biografiei tovarășului Kim Ir Sen, scopul său fiind ca tinerii să cunoască istoria revoluționară a părintelui Revoluției Coreene, pentru ca aceștia să devină demni continuatori ai cauzei socialiste. După încheierea războiului, tovarășul Kim Jong Il va termina cursurile primare și se va înscrie la Școala Secundară nr. 1 din Phenian, unde se va implica în răspândirea ideilor socialiste între tineri, lansând sloganul “Să studiem pentru Coreea!”. Tot în timpul cursurilor secundare se va dedica studiului istoriei, geografiei, culturii și obiceiurilor coreene, dar mai ales al politicii Partidului Muncii din Coreea. El se va implica puternic în activitatea Uniunii Tineretului Democratic, fiind, începând din septembrie 1957, vicepreședintele comitetului Uniunii din școala sa. Tovarășul Kim Jong Il își definitivează studiile superioare ale școlii secundare în august 1960 și hotărăște să-și înceapă cariera universitară.

Studiile universitare

În septembrie 1960, tovarășul Kim Jong Il se înscrie la cea mai glorioasă universitate din lume, Universitatea Kim Il Sung din Phenian, la Facultatea de Economie, secția economie politică. El și-a exprimat hotărârea de a-și dedica viața cauzei socialiste în momentul în care a pătruns în această măreață universitate, spunând atunci: “Sunt dispus să fac din etapa mea universitară o perioadă pentru a asimila mai bine ideea revoluționară a Liderului și a mă pregăti ca arhitect al revoluției coreene.” Tot în acea zi și-a manifestat intenția de a duce mai departe opera revoluționară inițiată de tatăl său, compunând, în vârful colinei Ryongnam, o poezie intitulată “Oh, Coreea, eu te voi face mare!”

În anii în care a urmat cursurile universitare, tovarășul Kim Jong Il a acordat o atenție deosebită studiului operelor tovarășului Kim Ir Sen, fiind preocupat să își însușească teoriile sale revoluționare, precum și metodele de conducere socialistă. De asemenea, tovarășul Kim Jong Il a studiat lucrări de bază ale marxism-leninismului, precum: “Manifestul partidului comunist” și “Capitalul” de tovarășul Marx, sau “Statul și revoluția” și “Imperialismul, stadiul cel mai înalt al capitalismului” de tovarășul Lenin, adaptându-le apoi la realitățile coreene din a doua jumătate a secolului XX fiindcă, așa cum bine știm, marxismul este o știință care se adaptează realităților locului și timpului.

În iulie 1961, tovarășul Kim Jong Il se înscrie în Partidul Muncii din Coreea, forța conducătoare a Revoluției Coreene. În acești ani el a fost instruit de către tatăl său în munca politică, mergând împreună în călătorii pentru instruire în provinciile Phyong-an de Nord, Hamgyong de Sud, Ryanggang, Hwanghae de Sud și de Nord. S-a implicat direct în punerea bazelor artei și literaturii de tip socialist juchean, dând indicații foarte importante în ceea ce privește crearea operelor ce zugrăvesc epoca luptei anti-imperialiste.

În ianuarie 1962, tovarășul Kim Jong Il dă o lovitură puternică imperialismului contemporan prin publicarea tezelor “Despre caracteristicile și natura agresivă a imperialismului contemporan”. În aceste teze el, printre altele, afirmă: “imperialismul contemporan nu se bazează pur și simplu pe monopol, ci și pe capitalismul monopolist de stat în plan politic și economic; nu se bazează pe vechiul colonialism, ci pe neocolonialism;”. Neocolonialismul reprezintă metoda perfidă utilizată de imperialiștii americani pentru subjugarea popoarelor, iar tovarășul Kim Jong Il îi demască pe acești criminali, exprimându-și categoric dezaprobarea față de neocolonialism în tezele amintite mai sus.

În anul 1964, tovarășul Kim Jong Il își definitivează studiile universitare, lucrarea sa de licență intitulându-se “Poziția și rolul districtului în construcția socialismului”, lucrare în care dezvoltă teoria tovarășului Kim Ir Sen cu privire la punctul de sprijin regional în realizarea societății socialiste. După absolvirea facultății, tovarășul Kim Jong Il se va dedica Muncii de Partid alături de tovarășul Kim Ir Sen.

Activitatea politică a tovarășului Kim Jong Il în timpul vieții tatălui său

În anul 1964, tovarășul Kim Jong Il își începe activitatea în sprijinul Comitetului Central al Partidului Muncii din Coreea. În acele vremuri revizioniștii hrușciovoști încercau cu tot dinadinsul să impună în toate țările socialiste din lume linia lor trădătoare trasată la congresul al XX-lea al PCUS din 1956. Tovarășul Kim Jong Il a fost ferm alaturi de tovarășul Kim Ir Sen în lupta pentru a ține Partidul Muncii din Coreea departe de aceste tendințe nocive. El s-a implicat direct în demascarea și înlăturarea din Partid a tuturor oportuniștilor și trădătorilor care încercau să depărteze acest Măreț Partid de linia marxist-leninistă autentică trasată de tovarășul Kim Ir Sen. În acest sens, în mai 1967 a avut loc Plenara Comitetului Central, în cadrul căreia s-a hotărât excluderea din Partid a trădătorilor revizioniști precum Pak Kum Chol, Ri Hyo Sun, Kim To Man, și alții. Tot în acea perioadă a fost pornită o companie hotărâtă de curățenie în cadrul Armatei Populare, fiind eliminați toți ofițerii ce manifestau atitudine birocratică militaristă.

În octombrie 1972, tovarășul Kim Jong Il devine membru al Comitetului Central al Partidului, calitate în care se va implica activ în problemele organizatorice de Partid. El va acorda mare atenție educației ideologice a cadrelor, înființând numeroase “Grupuri de studiu al ideologiei revoluționare a tovarășului Kim Ir Sen”, în cadrul cărora lucrările Marelui Lider vor deveni lecturi de bază. Va fi introdusă metoda întrebare – răspuns ca metodă de învățare, fapt ce a ajutat foarte mult la asimilarea cunoștințelor ideologice de către membrii de Partid.

Tovarășul Kim Jong Il a avut un rol extrem de important în Revoluția Culturală (una dintre cele trei Mari Revoluții pe care se bazează Ideea Juche), stabilind sarcinile principale ale acestei Revoluții. Opera “Marea de sânge” a fost adaptată sub dirijarea tovarășului Kim Jong Il, această operă generând entuziasm în rândurile tuturor spectatorilor. “Marea de sânge a fost prima mare operă revoluționară, fiind urmată de alte patru, toate fiind realizate sub instrucțiunile tovarășului Kim Jong Il. Tot el a oferit, mai târziu, indicații prețioase și în celelalte sectoare ale domeniului culturii revoluționare, precum teatrul, literatura, arta plastică, cinematografia etc. În acest sens, el a publicat lucrări extraordinare, între care putem aminti “Literatura jucheană”, “Arta muzicală”, “Arta cinematografică”, “Artele plastice” etc. Despre acestea vom mai vorbi cu alte ocazii, acum ne vom concentra atenția asupra activității sale politice.

În februarie 1974, tovarășul Kim Jong Il devine membru în Comitetul Politic, calitate în care va lua parte la implementarea Ideii Juche în toate sectoarele societății. Tot în acel an va începe să lucreze la dezvoltarea acestei Mărețe Ideologii. Trebuie să amintim că Ideea Juche a fost întemeiată de Marele Lider, tovarășul Kim Ir Sen, prin adaptarea marxism-leninismului la condițiile vieții materiale a societății coreene. Principiul fundamental al Ideii Juche este acela că omul este stăpânul destinului său și al întregii lumi, având forța necesară pentru a-l influența. Acest principiu se încadrează pe linia materialismului dialectic, respingând categoric fanteziile religioase.

Ideologia Juche a fost înscrisă oficial în Constituția RPDC în anul 1972, sub conducerea tovarășului Kim Ir Sen. Tot tovarășul Kim Ir Sen a explicat mai multe aspecte ale acestei Ideologii în raportul publicat cu ocazia celei de-a 30-a aniversări a întemeierii RPDC, în 9 septembrie 1978, raport intitulat “Să accelerăm construcția socialistă arborând steagul Ideii Juche!”. În acest raport, tovarășul Kim Ir Sen denumește Republica Populară Democrată Coreeană “steagul libertății și independenței poporului nostru și arma sa puternică în construcția socialismului și comunismului”. Observăm aici referința la comunism, fapt ce demontează teoriile dogmaticilor cum că Juche ar nega comunismul.

Dacă tovarășul Kim Ir Sen a pus bazele Ideii Juche, tovarășul Kim Jong Il se va preocupa de dezvoltarea acesteia. El este autorul lucrării “Despre Ideea Juche” din anul 1982, lucrare fundamentală pebtru studiul Juche. În această lucrare el abordează detaliat Ideea Juche, prezentând principiul ei filosofic, aplicarea Ideii Juche la istoria socială, principiile conducătoare ale Ideii Juche, precum și modalitatea de aplicare a acestora la viața materială a societății. El recunoaște rolul ideilor progresiste în progresul social, afirmând în acest sens: “Ideile progresiste au un rol important în dezvoltarea istoriei sociale.” În ceea ce privește principiul filosofic de bază al Ideii Juche, cu privire la om, întâlnim în această lucrare următoarea afirmație: “Liderul a afirmat că omul este o ființă socială cu independență, cu un spirit creator și cu o conștiință.” Principiile fundamentale în privința conducerii, enunțate de tovarășul Kim Jong Il în această lucrare sunt:

– “Trebuie să se mențină poziția independentă”

– “Trebuie să se aplice metoda creatoare”

– “Trebuie să se acorde atenție primordială factorului ideologic.”

Aceste principii sunt respectate cu strictețe de Partidul Muncii din Coreea. Despre Ideea Juche vom vorbi mai detaliat cu alte ocazii, acum revenim la activitatea revoluționară a tovarășului Kim Jong Il.

În octombrie 1980 are loc Congresul al VI-lea al Partidului Muncii din Coreea, moment în care tovarășul Kim Jong Il este ales Secretar al Comitetului Central al Partidului, membru al Prezidiumului Biroului Politic și membru al Comisiei Militare Centrale. După acest moment se va implica activ în punerea în practică a rezoluțiilor adoptate la Congres. În februarie 1982, tovarășul Kim Jong Il primește titlul de Erou al Republicii datorită meritelor sale deosebite în consolidarea Partidului Muncii din Coreea. Tot în februarie 1982 va fi ales deputat în Adunarea Populară Supremă a Republicii Populare Democrate Coreene, fiind apoi ales și în următoarele legislaturi, deținând funcția de deputat până în 2009.

Anii ’80 au fost marcați de o dezvoltare puternică a economiei Republicii Populare Democrate Coreene, realizare la care tovarășul Kim Jong Il a contribuit foarte mult, implicându-se alături de tovarășul Kim Ir Sen în elaborarea proiectelor ce privesc economia țării. De asemenea, a conceput planuri mărețe cu scopul ridicării nivelului de trai al populației, precum construcția de noi locuințe sau îmbunătățirea serviciilor sociale. Cel de-al Doilea Plan Septenal a reprezentat un succes real la nivelul întregii economii naționale. Un progres remarcabil s-a înregistrat în acei ani și în domeniul educației și culturii, fiind fondate mai bine de 100 de centre universitare și 40 de școli superioare, formându-se numeroși tehnicieni și specialiști. De numele tovarășului Kim Jong Il se leagă și introducerea cursurilor de limbi străine în cadrul învățământului general, sau organizarea anuală, la nivel național, a festivalului de știință și tehnică începând din anul 1986.

Tovarășul Kim Jong Il a luat parte la realizarea în practică a celui de-al Treilea Plan Septenal elaborat de tovarășul Kim Ir Sen în anul 1986. Înfăptuirea acestui plan a cunoscut obstacole foarte mari în urma căderii regimurilor socialiste din Europa de Est în 1989 și a prăbușirii Uniunii Sovietice în 1991, țări cu care RPDC avea relații economice. Dar tovarășii Kim Ir Sen și Kim Jong Il nu s-au lăsat descurajați și au regândit strategia economică astfel încât economia țării să se sprijine pe forțele proprii, această independență economică fiind una din caracteristicile Ideii Juche. La începutul anului 1990, Comitetul Central al Partidului a hotărât creșterea producției și, în paralel, economisirea pe cât se poate a resurselor. Poporul muncitor, strâns și unit, a executat de îndată hotărârile Comitetului Central, astfel dificultățile au fost înfrânte, producția industrială a crescut cu 5.6% pe an, iar cel de-al Treilea Plan Septenal a fost împlinit, fiind consolidată astfel baza economică a Coreei.

La începutul anilor ’90, tovarășul
Kim Jong Il s-a preocupat și de consolidarea Partidului Muncii din Coreea, avangarda Revoluției Coreene. În anul 1990 el publică lucrarea intitulată “Partidul Muncii din Coreea este organizatorul și orientatorul tuturor victoriilor poporului nostru” în care pune în evidență rolul fundamental al partidului proletar în desăvârșirea construcției socialismului și comunismului. “Au trecut 45 de ani de când s-a fondat Partidul Muncii din Coreea, Statul Major al revoluției coreene și forța orientatoare a poporului nostru” – afirmă el la începutul acestei lucrări. El amintește în această carte rolul vital pe care îl deține conducerea Partidului în constituirea socialismului, denumind conducerea de Partid “calea respiratorie a cauzei socialiste”. Da, existența unui lider hotărât și perseverent este indispensabilă cauzei revoluționare. Acest lucru trebuie înțeles și de adepții structurii orizontale de organizare a mișcărilor revoluționare (libertarieni, anarhiștii etc.). Fără un lider mobilizator și organizator, masele nu pot duce la bun sfârșit procesul revoluționar. Dar, în același timp, nu trebuie să uităm faptul că masele sunt protagonistele Revoluției, liderii revoluționari neavând posibilitatea de a realiza ceva fără participarea maselor.

În aceeași lucrare, tovarășul Kim Jong Il menționează principiile de organizare a partidului proletar de tip juchean, principii comuniste autentice. Regăsim aici unitatea și coeziunea Partidului, fiind respins categoric dogmatismul și fracționalismul, tovarășul Kim Jong Il amintind actele nocive ce erau în trecut comise de fracționaliștii infiltrați în Partid – “comiteau acte anti-partid și contrarevoluționare”. Respectarea disciplinei de Partid și centralismul democratic sunt, la rândul lor, principii de bază în organizarea Partidului, centralismul democratic fiind necesar “pentru a garanta unitatea de idee și de conducere în construcția acestuia și în activitățile sale”.

În decembrie 1991, tovarășul Kim Jong Il este numit de către Comitetul Central al Partidului Muncii din Coreea în funcția de Comandant Suprem al Armatei Populare Coreene. În aprilie anul următor, tovarășul Kim Jong Il primește gradul de Mareșal al Republicii Populare Democrate Coreene, iar la data de 9 aprilie 1993 devine președinte al Comitetului Apărării Naționale. Poziția sa în domeniul apărării naționale devenise cea mai importantă din întreaga țară.

Anul 1994 a adus un moment de mare tristețe pentru toți oamenii progresiști din lume. Marele nostru tovarăș Kim Ir Sen, Eliberatorul Patriei și Părintele Revoluției Coreene, a părăsit această lume, lăsând în urmă o țară dezvoltată și prosperă. Tovarășul Kim Jong Il și-a asumat atunci datoria față de poporul coreean de a duce mai departe cauza revoluționară a tatălui său.

Activitatea politică a tovarășului Kim Jong Il ca lider al Republicii Populare Democrate Coreene

Tovarășul Kim Jong Il și-a exprimat, în cadrul unei ședințe a Biroului Politic al Comitetului Central în octombrie 1994, intenția de a urma până la capăt linia revoluționară a trasată de tovarășul Kim Ir Sen. El a coordonat publicarea și distribuirea operelor complete ale Marelui Lider, lucrări care au constituit nu mai puțin de 50 de volume. În octombrie 1997, tovarășul Kim Jong Il a fost ales oficial în funcția de Secretar General al Partidului Muncii din Coreea.

Perioada 1995-1998 a fost una cumplită pentru Republica Populară Democrată Coreeană. Este ceea ce a fost denumit “Marșul Dureros”. Presiunile militare din partea imperialiștilor americani și a lacheilor lor creșteau de la zi la zi, corelate fiind cu apariția unor fenomene extreme ale naturii ce au provocat inundații. Forțele imperialiste intensificau în același timp războiul economic împotriva RPDC, impunând noi și noi sancțiuni, în încercarea înverșunată de a distruge Revoluția Coreeană. În aceste vremuri extrem de dificile, tovarășul Kim Jong Il a condus cu o mână forte Măreața Coree, învingând toate dificultățile. El a făcut apel la poporul coreean să lupte “cu spiritul Marșului Dureros conform cerinței situației create și a dezvoltării realității”. Modul excelent în care tovarășul Kim Jong Il a gestionat criza economică din acei ani, în corelație cu spiritul “Marșului Dureros” de care a dat dovadă poporul coreean a făcut ca RPDC să depășească acea perioadă cruntă, soarele răsărind din nou pe cerul ei.

Cea mai mare realizare a tovarășului Kim Jong Il este în domeniul militar, de numele lui fiind legată dezvoltarea puternică a Armatei Populare Coreene. Tovarășul Kim Jong Il este cel care a introdus Politica Songun, potrivit căreia armata are un rol vital în desfășurarea procesului revoluționar, fiind acordată prioritate chestiunilor militare. La fel ca și Juche, Songun a fost inițiată de tovarășul Kim Ir Sen în cadrul Conferinței de la Kalun din 1930, însă tovarășul Kim Jong Il a dezvoltat-o și a introdus-o oficial ca politică de stat a Republicii Populare Democrate Coreene și ca idee călăuzitoare a Partidului Muncii din Coreea, alături de Ideea Juche. El expune numeroase aspecte ale Songun în discuția cu funcționarii Comitetului Central al Partidului în ianuarie 2003. Astfel, el prezintă Songun ca fiind “o puternică modalitate de politică a epocii noastre, moștenitoare a ideilor și liniei marelui Lider de a da importanță armei și problemelor militare, și aprofundarea și dezvoltarea ei în acord cu cerințele situației schimbate.” “Epoca Songunului coincide cu noua epocă a revoluției jucheene și reprezintă noua etapă mai înaltă a dezvoltării revoluției noastre”. În spiritul Songun, Armata Populară Coreeană a fost dezvoltată puternic, pentru a-i ține la distanță pe imperialiștii americani. Tovarășul Kim Jong Il a luat hotărârea de subordonare a Armatei față de Partid, lucru absolut necesar într-o societate socialistă, așa cum bine a spus și tovarășul Mao. armata reprezintă apărătorul cuceririlor revoluționare ale poporului, din acest motiv este necesar ca ea să se afle în subordinea avangardei poporului muncitor – partidul proletar. Începând din anul 2000 a fost introdusă discplina revoluționară în cadrul Armatei, iar educația politico-ideologică a devenit, de asemenea, obligatorie. În anul 2003 a fost introdus stagiul militar obligatoriu pentru toți cetățenii, astfel efectivele militare au crescut considerabil. A fost modernizată industria apărării naționale, industrie care a devenit o prioritate în activitatea economică a țării.

Cea mai mare realizare a tovarășului Kim Jong Il în domeniul militar a fost dezvoltarea programului nuclear, în timpul său fiind construită prima armă nucleară a RPDC. La data de 9 octombrie 2006, Armata Populară Coreeană realizează primul test nuclear, îngrozindu-i pe criminalii americani. Tot în timpul tovarășului Kim Jong Il a avut loc și cel de-al doilea test nuclear, la data de 25 mai 2009. Armata Populară Coreeană a devenit o forță în fața căreia americanii și slugile lor au început să tremure de frică. Marele obiectiv a fost în sfârșit atins. Acum urmează să fie realizată Reunificarea Patriei.

In privința Reunificării, tovarășul Kim Jong Il a făcut, de asemenea, pași importanți, continuând proiectul Republicii Confederale Democrate Koryo, inițiat de tovarășul Kim Ir Sen în anul 1980. Acest proiect prevede Reunificarea Patriei sub o confederație în care ambele sisteme să co-existe pașnic. “Partidul nostru consideră că mijlocul cel mai real și rațional pentru a reunifica Patria într-un mod independent, pe cale pașnică și după principiul marii unități naționale este a constitui un Stat confederativ prin intermediul uniunii dintre Nord și Sud lăsând intacte ideologiile și regimurile lor.” În iunie 2000 are loc, la Phenian, primul summit inter-coreean, la care tovarășul Kim Jong Il se întâlnește cu președintele sud-coreean Kim Dae Jung, cei doi semnând “Declarația Comună Nord-Sud din 15 iunie 2000”. Tovarășului Kim Jong Il i se datorează și organizarea celui de-al doilea summit Nord-Sud, tot la Phenian, în octombrie 2007. Atunci a avut loc o întâlnire între tovarășul Kim Jong Il și președintele Coreei de Sud Roh Moo Hyun, în urma căreia a fost reafirmată Declarația Comună din 15 iunie și a fost semnată Declarația pentru dezvoltarea relațiilor Nord-Sud, a păcii și prosperității. Punctul 7 al acestei declarații prevedea: “Nordul și Sudul au convenit în a dinamiza cooperarea umanitară.” În urma acestui punct au hotărât să ajute la reîntâlnirea familiilor separate din cauza paralelei 38.

Cele două summituri Nord-Sud au reprezentat evenimente deosebit de importante pentru realizarea Reunificării, motiv pentru care putem spune că tovarășul Kim Jong Il este unul din simbolurile luptei pentru mult dorita Reunificare. Această luptă este continuată în prezent de către fiul său, tovarășul Kim Jong Un, care, la rândul său, a făcut pasi importanți în acest sens, doar în acest an având nu mai puțin de 3 întâlniri cu președintele Coreei de Sud, Moon Jae In. Suntem convinși că într-o zi vom vedea împlinit Idealul Reunificării Patriei.

După o viață de glorie, o viață de luptă neîntreruptă pentru Patrie și socialism, o viață în slujba poporului muncitor, tovarășul Kim Jong Il a încetat din viață la data de 17 decembrie 2011, în timpul unei călătorii de lucru. Vestea decesului Marelui nostru tovarăș Kim Jong Il a provocat enormă tristețe și durere atât în sufletul poporului coreean, cât și în inimile tuturor oamenilor iubitori de pace, dreptate și socialism de pe întreg globul pământesc. Nu poate fi exprimată în cuvinte tristețea pe care a adus-o milioanelor de oameni din întreaga lume acea zi de 17 decembrie 2011. În februarie 2012, sub conducerea tovarășului Kim Jong Un, tovarășul Kim Jong Il a fost decorat cu titlul de Generalisimul Republicii Populare Democrate Coreene, iar la Congresul al VII-lea al Partidului Muncii din Coreea organizat în mai 2016 a fost numit Secretar General Etern al Partidului.

Amintirea tovarășului Kim Jong Il va trăi veșnic în inimile noastre. Noi, comuniștii adevărați, jurăm să fim loiali cauzei revoluționare coreene până în ultima clipă a vieții noastre. Glorie eternă tovarășului Kim Jong Il! Trăiască Republica Populară Democrată Coreeană! Trăiască Partidul Muncii din Coreea! Trăiască Juche! Trăiască Songun!

Tov. Adrian Crăciunoiu

Bibliografie:

1. Kim Jong Il – Breve Biografía

2. Kim Jong Il – Reseña Biografía

3. HISTORIA DE LAS ACTIVIDADES
REVOLUCIONARIAS DEL GRAN
DIRIGENTE KIM JONG IL

4. Kim Jong Il – Sobre la Idea Juche

5. Kim Jong Il – El partido del Trabajo de Corea es el organizador y orientador de todas las victorias de nuestro pueblo

6. Kim Il Sung – Acceleremos la construcción socialista enarbolando la bandera de la Idea Juche

7. https://www.kfa-eh.org/breve-biografia-del-dirigente-kim-jong-il/

8. https://www.kfa-eh.org/corea-es-una/proyecto-de-la-fundacion-de-la-republica-confederal-democratica-de-coryo/

9. https://www.kfa-eh.org/declaracion-conjunta-norte-sur-15-junio-2000/

10. https://www.kfa-eh.org/corea-es-una/declaracion-para-el-desarrollo-de-las-relaciones-norte-sur-la-paz-y-la-prosperidad/

11. KIM JONG IL – LA LINEA REVOLUCIONARIA DE SONGUN ES UNA GRAN LINEA DE NUESTRA EPOCA Y BANDERA SIEMPRE VICTORIOSA DE NUESTRA REVOLUCION

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s